Spider diamonds
Likt diamanter skimmrar dessa daggdroppar i ljuset av den norrländska morgonsolen.